Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany soukromí

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás, stejně jako prvotřídní zboží a servis zákazníkům, prioritou. Dáváme si pozor, co se s Vašimi údaji děje. Níže popisujeme způsob, jakým pracujeme s Vašimi osobními údaji.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

tento eshop provozuji já, Libor Blaha, IČO: 66835950, společně se svým týmem, který mi pomáhá

můžete nám napsat e-mail na adresu:

info@keylessprotector.cz

případně nám poslat dopis a nebo nás navštívit na adrese:

Moravská Třebová, Krátká 81/1, 571 01 Moravská Třebová

Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

 1. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

  1. Identifikační údaje:

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) a adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně vyřídit Vaše objednávky.

  1. Adresní údaje:

Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ) potřebujeme k tomu, aby Vám mohli zásilkové společnosti doručit Vámi objednané jídlo na správnou adresu.

  1. Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o stavu objednávky a aby Vám ji zásilkové společnosti mohli řádně doručit. Váš kontaktní telefon a email musíme znát také z toho důvodu, abychom Vás mohli kontaktovat v případě jakýchkoli komplikací nebo změn.

Pokud nám neposkytnete Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, nebudeme moci vyřídit Vaše objednávky a nebudeme s Vámi proto moci uzavřít kupní smlouvu a prodat Vám naše zboží.

  1. Počet a druh zakoupeného zboží (informace o nákupu):

Jakmile si u nás nakoupíte, uchováme si o Vás i informaci o Vašem nákupu, abychom Vám mohli pomoci při případné reklamaci. Zároveň slouží tyto údaje nám, abychom věděli, jestli jste si u nás reklamované zboží skutečně zakoupili.

  1. Cookies:

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili nakupování na našich webových stránkách a zároveň abychom neustále vylepšovali naše stránky, zpracováváme i cookies. Pokud si o cookies chcete přečíst více, klikněte zde.

 1. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje?

  1. Jelikož máme zájem zůstat v kontaktu s našimi zákazníky, když si u nás objednáte, uchováme si Váš email, na který Vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení. To jsou emaily, ve kterých Vás budeme informovat o našich novinkách, slevách, případně akcích, které věříme, že Vás mohou potěšit. Zasílání těchto sdělení provádíme na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. V každém mailu budete mít samozřejmě možnost odběr těchto zpráv zrušit, případně můžete zasílání takových emailů dopředu odmítnout v poznámce k objednávce nebo tak, že nám napíšete na adresu info@keylessprotector.cz.

Pokud jsme Vás z nějakého důvodu požádali o Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej samozřejmě kdykoli odvolat, a to tak, že nám napíšete email na adresu info@keylessprotector.cz a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte.

 1. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

  1. Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.

  1. Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje můžeme předat společnostem a osobám, které Vám zboží dovezou. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží.

Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

  1. Informace o Vašem nákupu a Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje si uchováváme po dobu 2 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.

  1. Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám navíc ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

 1. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

 1. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

 1. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání a nevyzvednutí zboží, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

 1. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn., že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

 1. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;

  2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;

  3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

  4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

 1. Právo na přenositelnot údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

 1. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email info@keylessprotector.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.